[ Home ] Funkcionalni dinamički modeli ] Tehnička 3D animacija ]
 
       
 

Funkcionalni dinamički modeli

Studio Putnik specijalizovao se
za profesionalno projektovanje, izradu, restauracija i održavanje
eksluzivnih funkcionalnih, dinamičkih modela
složenih fizičkih, elektrotehničkih i klimatskih procesa.

 
       
 
Funkcionalni modeli patenata Nikole Tesle
 

Model Teslinog teledirigovanog broda sa "I" logičkim kolom
 

Model obrtnog elektromagnetnog polja polifaznih struja - asinhroni motor sa rotorom u obliku jajeta

Model Tesline turbine
bez lopatica

 

Model Teslinog visokonaponskog visokofrekventnog (VNVF) oscilatora
       
 
 
Funkcionalni modeli teorije klimatskih promena Milutina Milankovića
 
Model teorije ledenih doba Model mašine Zemljinih
astronomskih ciklusa
Model rotacije i revolucije Zemlje
     
 
 
 
       
 

Tehnička 3D animacija

Studio Putnik izrađuje sve vrste tehničkih 3D animacija,
koje se koriste za vizuelizaciju i proveru projekata i funkcionalnih modela u oblastima:
mašinstva, elktroenergetike i elektronike, arhitekture i građevinarstva,
turizma i turističke ponude, arheologije i muzeologije,
edukaciji i u drugim delatnostima.

 
       
 

 

 
 


SZR "Putnik", Srbija, 11080 Zemun
Vrtlarska 47.
tel/fax: (+381) 11 316-43-22; 063 264-121
E-mail: putnikb@open.telekom.rs


Dizajn: Infotrend