Nikola Tesla ] Milutin Milanković ]


 
       
       
    Funkcionalni modeli teorije klimatskih promena Milutina Milankovića
Model rotacije i revolucije
Zemlje - teoretske osnove
 
       
 
Naziv Model rotacije i revolucije
Godina proizvodnje 2009.
Napon napajanja 220V/12V
Materijali mesing, aluminijum, nerđajući čelik
Dimenzije visina - oko 230cm
prečnik revolucije -
oko 120cm
Naručilac Srpska akademija nauka
i umetnosti (SANU)
Odredište Srpska akademija nauka
i umetnosti (SANU)
Izrada modela Dinamički modeli izrađuju se po porudžbini

:


:

:

:
 

 


Funkcionalni model rotacije i revolucije Zemlje

Za razliku od ostalih kretanja Zemlje koje zbog dugotrajnosti njihovih ciklusa ne primećujemo, jer njihovo vreme trajanja višestruko nadmašuje jedan ljudski vek, ono što primećujemo jesu dva kretanja Zemlje - rotacija i revolucija.
Rotacija ima najkraće vreme trajanja ciklusa - 24 sata i usled okretanja Zemlje oko svoje ose uočavamo smenu dana i noći.
Revolucija je kretanje Zemlje oko Sunca i traje godinu dana, a kao posledicu toga primećujemo promene godišnjih doba. Kako putanja Zemlje oko Sunca nikada nije kružna već u manjoj ili većoj meri elipsa u čijoj jednoj žiži se nalazi Sunce, Zemlja se na tom putu u jednom trenutku nalazi najbliže Suncu i ta tačka na putanji naziva se Perihel. Tada je Zemlja udaljena od Sunca 147 miliona kilometara.
Nasuprot tome, tačka na putanji u kojoj je Zemlja najudaljenija od Sunca zove se Afel i tada je Zemlja udaljena od Sunca 152,1 milion kilometara.
 

 
   
 
       
   
 
       
 

 

 
 


SZR "Putnik", Srbija, 11080 Zemun
Vrtlarska 47.
tel/fax: (+381) 11 316-43-22; 063 264-121
E-mail: putnikb@open.telekom.rs


Dizajn: Infotrend