Home ] [ Funkcionalni dinamički modeli ] Tehnička 3D animacija ]
 
 

Nikola Tesla ] Milutin Milanković ]


 
       
 

 

Funkcionalni dinamički modeli

Studio Putnik specijalizovao se za profesionalno:

  • projektovanje;
  • izradu;
  • rekonstrukciju i
  • održavanje

eksluzivnih funkcionalnih, dinamičkih modela složenih fizičkih, elektrotehničkih, meteoroloških i klimatskih procesa.

Najveći deo, do sada urađenih, funkcionalnih modela obuhvatio je određene patente Nikole Tesle i meteorološke i klimatske teorije Milutina Milankovića.

Funkcionalni dinamički modeli, koje izrađujemo namenjeni su:

  • naučnim centrima i institucijama;
  • univerzitetima, školama i obrazovnim centrima;
  • državnim i javnim preduzećima i ustanovama, čije su delatnosti povezane sa teorijama i patentima vodećih svetskih načunika i istraživača;
  • državnim i javnim ustanovama, koje se bave očuvanjem i promovisanjem, materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara Srbije;
  • tehničkim muzejima, kao i
  • organizacijama i kompanijama, koje žele da u svom prostoru imaju eksluzivne, funkcionalne i dinamičke modele.

Kreativnost i ekspertska znanja naših specijalizovanih projektnih i proizvodnih timova materijalizovaće vaše ideje, prilagađavajući rešenja nameni i vašim konkretnim potrebama.

 
       
 

Funkcionalni modeli patenata Nikole Tesle
 

Model Teslinog teledirigovanog broda sa "I" logičkim kolom
 

Model obrtnog elektromagnetnog polja polifaznih struja - asinhroni motor sa rotorom u obliku jajeta

Model Tesline turbine
bez lopatica

 

Model Teslinog visokonaponskog visokofrekventnog (VNVF) oscilatora
       
 
   
 

 

   
       
 

 

 
 


SZR "Putnik", Srbija, 11080 Zemun
Vrtlarska 47.
tel/fax: (+381) 11 316-43-22; 063 264-121
E-mail: putnikb@open.telekom.rs


Dizajn: Infotrend